Radio

Radio is een heel actueel en dynamisch medium. Het voordeel van adverteren op radio is dat u altijd tussen het meest recente nieuws zit. De kunst is om uw boodschap zo goed mogelijk af te stemmen op uw bedrijf of uw doelgroep. Uw commercial moet uw visitekaartje zijn dat opvalt tussen alle andere advertenties. Samen met u bespreken we de verschillende mogelijkheden en komen we in overleg met een producent tot een script. Er zijn meerdere manieren om uw spot samen te stellen en meerwaarde te geven. Onderstaand een aantal voorbeelden van veel voorkomende regionale commercials:

Corporate commercial:

Dit type commercial is in de eerste plaats bedoeld om uw naam- of merkbekendheid te verhogen. De commercial heeft vaak een informatief karakter en wordt sfeervol ingevuld. Dat kan middels muziek en zang of middels een tweegesprek. De luisteraar moet een vertrouwd en goed gevoel krijgen bij uw bedrijf. De commercial wordt meestal langere tijd uitgezonden om de herkenning te vergroten.

Voorbeeld gezongen commercial Bos Bedden

Voorbeeld van een tweegesprek In Twente

Voorbeeld éénstemmige commercial Kalshoven Dienstverlening

Actiematige commercial:

Dit type commercial kenmerkt zich door het actiematige karakter. De boodschap is vaak kort en krachtig. De ‘call to action’ moet duidelijk zijn. De commercial wordt meestal gedurende korte tijd in hoge frequentie uitgezonden. Bijv. bij een salesactie, open dag of event.

Voorbeelden actiematige commercials:

Roetgerink

Direct Lease

Twents Oldtimer Festival

Dialect commercial:

Sommige adverteerders kiezen er voor om aan te sluiten bij regiogevoel. Dat kan door dialect te gebruiken of om de lokale adverteerder zelf aan het woord te laten in plaats van gekwalificeerde A-stemmen. Indien het past bij uw boodschap of bedrijf levert deze vorm een hoge attentiewaarde aan uw commercial.

Regiobank

Buiter Beton