Algemene Voorwaarden
RTV Oost Reclame bezit alle (eigendoms)rechten op deze site.
Hieronder wordt verstaan:
Teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen. Door derden ingezonden foto's naar aanleiding van een oproep, actie of andere reden geven RTV Oost het recht deze foto's te publiceren zónder bronvermelding.
De RTV Oost-site is voor persoonlijk gebruik en wordt niet voor commerciële doelen ten behoeve van derden ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van RTV Oost.
RTV Oost is uiterst zorgvuldig in de verzameling, totstandkoming en publicatie van informatie op de site. RTV Oost sluit echter alle aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder directe en indirecte schade) die ontstaan uit het bezoeken van de site of die in enig opzicht samenhangen met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site. RTV Oost is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verwijzingen (o.a. door middel van een hyperlink, banner of button) naar sites van derden.
Het is mogelijk om op sommige onderdelen van de site een vrijwillige bijdrage te leveren in de vorm van een reactie. Er geldt een aantal regels ten aanzien van deze bijdrages:
  • Deelname en reageren is volledig voor eigen rekening van de deelnemer.
  • De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht nemen. Dit houdt onder meer in dat er geen racistische, pornografische, seksistische en/of discriminerende bijdragen worden geleverd.
  • De deelnemer beschikt ten tijde van deelname over alle rechten van de aangeboden bijdragen. RTV Oost is gevrijwaard voor mogelijke aanspraken van derden.
  • Alle rechten worden door deelname overgedragen aan RTV Oost en worden derhalve eigendom van RTV Oost, die deze bijdragen onbeperkt kan gebruiken en exploiteren.
  • De site zal niet worden misbruikt door bijvoorbeeld het overspoelen van forums met (vrijwel) dezelfde berichten.
  • RTV Oost heeft te allen tijde het recht om in haar ogen ontoelaatbare (delen) van bijdragen te verwijderen en/of te bewerken.
  • De uitingen, meningen en vertoningen door derden op de site van RTV Oost vertegenwoordigen niet de mening van RTV Oost. RTV Oost is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitingen, meningen en vertoningen van derden.
  • In de diverse radioprogramma's van RTV Oost is regelmatig een leuke prijs te winnen. Behoor je tot één van de gelukkige winnaars? Gefeliciteerd! Geniet van je prijs en hou er rekening mee dat je de eerstvolgende 3 maanden niet met het spelletje mee mag doen.

Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze regels kunnen te allen tijde worden aangepast door RTV Oost. Wij adviseren daarom de regels en voorwaarden regelmatig te lezen.
Privacy en cookies
RTV Oost gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van het tv-, radio- en internetbedrijf. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daarmee kan de omroep haar website en dienstverlening verbeteren. RTV Oost maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Hier is meer over cookies te lezen.